Referenciák

előző

Vezetési tanácsadási szolgáltatások

  • stratégiai tervezés, koncepcióalkotás, a digitális állam megteremtését támogató szakpolitika-alkotás
  • szervezetfejlesztés, igazgatásszervezés
  • e-ügyintézési és elektronikus dokumentummenedzsment tanácsadás
következő
01

Országos e-ügyintézési képzés a kormányhivatalok munkatársainak

Miniszterelnökség, Veszprém Megyei Kormányhivatal | 2018.04.04. – 2018.07.13.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtására történő felkészüléshez kapcsolódóan, az eGov Tanácsadó Kft. a Miniszterelnökség felkérésére (a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt keretében) tananyagot dolgozott ki a megyei (fővárosi) kormányhivatalok munkatársai számára. Ezt követően 19 megyeszékhelyen és a fővárosban összesen 22 alkalommal került sor jelenléti képzésekre, mintegy 4500 állami tisztviselő részvételével. A gyakorlati szempontú képzések lebonyolítását az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai félnapos előadásokkal, írott és elektronikus tananyagokkal, oktatásmódszertani segédanyagokkal, illetve online tesztekkel és telefonos konzultációkkal segítették.

02

Szervezetfejlesztés a Magyar Nemzeti Levéltárban

Magyar Nemzeti Levéltár | 2017.08.01. – 2019.06.30.

Egy több mint két éven át tartó szervezetfejlesztési projekt keretében az eGov Tanácsadó Kft. előbb egy átfogó helyzetelemzést készített, majd kidolgozta a Magyar Nemzeti Levéltár szervezet- és szolgáltatásfejlesztési koncepcióját. Az eGov Tanácsadó Kft. segítette a szervezetet a teljeskörű elektronikus ügyintézésre való felkészülésben. Ennek érdekében igazgatási rendszertervet, adatvédelmi hatáselemzést készített, szabályozási javaslatokat dolgozott ki, képzéseket tartott, és e-ügyintézésre specializált szakmai támogatás nyújtott a levéltári szervezet vezetői számára.

03

Kárpát-medencei szintű közigazgatás-fejlesztési koncepció

Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 2017.02.20. – 2017.12.31.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet felkérésére az eGov Tanácsadó Kft. 2017-ben elemzést végzett a külhoni magyarok alkotmányos jogainak gyakorlását hátráltató tényezőkről és a lehetséges fejlesztési lehetőségekről. Az elemzés során vizsgálni kellett, hogy melyek azok a szabadságjogok, politikai, gazdasági, szociális (társadalombiztosítási) és kulturális jogok, amelyek gyakorlása akadályokba ütközik, továbbá melyek azok a közszolgáltatások, amelyek a magyar állampolgárok számára hozzáférhetők, ugyanakkor a külhoninak számára nem vagy nem egyenlő feltételekkel. A kutatás végén javaslat született egy Kárpát-medencei szintű közigazgatás-fejlesztési koncepció tartalmára, melyről több szakmai publikáció is született.

04

Nemzeti adatpolitikáról szóló fehér könyv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács | 2015.06.12. – 2015.09.30.

Az eGov Tanácsadó Kft. 2015. június 12-én kötött vállalkozási szerződést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Programirodájával egy, a nemzeti adatpolitikáról szóló stratégiai tanulmány (Fehér könyv) elkészítésére. A szerződéses feladatok teljesítésébe az eGov Tanácsadó Kft. bevonta a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesületet. Az együttműködés eredményeként egy – a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 34. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő – kormányzati stratégiai tervdokumentum készült el. Az Adatpolitikai Fehér könyvet a Miniszterelnökség 2016 áprilisában bocsátotta társadalmi vitára. Adatpolitikai kérdésekben napjainkban is sokat hivatkozott szakmai dokumentum.

05

e-közigazgatási ügyfélszolgálati rendszerfejlesztés

Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania (ADISA) | 2015.04.04. – 2015.07.13.

Az albán Kormány és a Világbank között létrejött közigazgatásfejlesztési együttműködést az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2015 nyarán egy négyhónapos technikai segítségnyújtási projekt keretein belül, szervezetfejlesztési tanácsadással segítették. A megállapodás az egyablakos közigazgatási ügyintézési szolgáltatások nyújtásáért felelős albán kormányzati ügynökséggel jött létre, és az ügyfélelégedettségmérésre, valamint a szervezeti teljesítményértékelés rendszereinek kialakítására terjedt ki. A projekt eredményeit az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2015. augusztus 23-án személyesen prezentálták Tiranában a fejlesztésekért felelős államtitkárnak.


E-mail cím: info [kukac] egov [pont] hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes [kukac] egov [pont] hu
Tel.: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.

Az eGov Kft. egy magáncég, az elektronikus kormányzati rendszer működésével kapcsolatos problémáikkal kérjük, hogy az illetékes közigazgatási szervezetek szakembereit keressék.

eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási és postázási cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.
Ügyvezető: Kleinheincz Gábor
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 12870491-2-41
Közösségi adószám: HU12870491