Referenciák

előző

Vezetési tanácsadási szolgáltatások

  • stratégiai tervezés, koncepcióalkotás, a digitális állam megteremtését támogató szakpolitika-alkotás
  • szervezetfejlesztés, igazgatásszervezés
  • e-ügyintézési és elektronikus dokumentummenedzsment tanácsadás
következő
01

Országos e-ügyintézési képzés a kormányhivatalok munkatársainak

Miniszterelnökség, Veszprém Megyei Kormányhivatal | 2018.04.04. – 2018.07.13.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtására történő felkészüléshez kapcsolódóan, az eGov Tanácsadó Kft. a Miniszterelnökség felkérésére (a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt keretében) tananyagot dolgozott ki a megyei (fővárosi) kormányhivatalok munkatársai számára. Ezt követően 19 megyeszékhelyen és a fővárosban összesen 22 alkalommal került sor jelenléti képzésekre, mintegy 4500 állami tisztviselő részvételével. A gyakorlati szempontú képzések lebonyolítását az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai félnapos előadásokkal, írott és elektronikus tananyagokkal, oktatásmódszertani segédanyagokkal, illetve online tesztekkel és telefonos konzultációkkal segítették.

02

Szervezetfejlesztés a Magyar Nemzeti Levéltárban

Magyar Nemzeti Levéltár | 2017.08.01. – 2019.06.30.

Egy több mint két éven át tartó szervezetfejlesztési projekt keretében az eGov Tanácsadó Kft. előbb egy átfogó helyzetelemzést készített, majd kidolgozta a Magyar Nemzeti Levéltár szervezet- és szolgáltatásfejlesztési koncepcióját. Az eGov Tanácsadó Kft. segítette a szervezetet a teljeskörű elektronikus ügyintézésre való felkészülésben. Ennek érdekében igazgatási rendszertervet, adatvédelmi hatáselemzést készített, szabályozási javaslatokat dolgozott ki, képzéseket tartott, és e-ügyintézésre specializált szakmai támogatás nyújtott a levéltári szervezet vezetői számára.

03

Kárpát-medencei szintű közigazgatás-fejlesztési koncepció

Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 2017.02.20. – 2017.12.31.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet felkérésére az eGov Tanácsadó Kft. 2017-ben elemzést végzett a külhoni magyarok alkotmányos jogainak gyakorlását hátráltató tényezőkről és a lehetséges fejlesztési lehetőségekről. Az elemzés során vizsgálni kellett, hogy melyek azok a szabadságjogok, politikai, gazdasági, szociális (társadalombiztosítási) és kulturális jogok, amelyek gyakorlása akadályokba ütközik, továbbá melyek azok a közszolgáltatások, amelyek a magyar állampolgárok számára hozzáférhetők, ugyanakkor a külhoninak számára nem vagy nem egyenlő feltételekkel. A kutatás végén javaslat született egy Kárpát-medencei szintű közigazgatás-fejlesztési koncepció tartalmára, melyről több szakmai publikáció is született.

04

Nemzeti adatpolitikáról szóló fehér könyv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács | 2015.06.12. – 2015.09.30.

Az eGov Tanácsadó Kft. 2015. június 12-én kötött vállalkozási szerződést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Programirodájával egy, a nemzeti adatpolitikáról szóló stratégiai tanulmány (Fehér könyv) elkészítésére. A szerződéses feladatok teljesítésébe az eGov Tanácsadó Kft. bevonta a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesületet. Az együttműködés eredményeként egy – a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 34. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő – kormányzati stratégiai tervdokumentum készült el. Az Adatpolitikai Fehér könyvet a Miniszterelnökség 2016 áprilisában bocsátotta társadalmi vitára. Adatpolitikai kérdésekben napjainkban is sokat hivatkozott szakmai dokumentum.

05

e-közigazgatási ügyfélszolgálati rendszerfejlesztés

Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania (ADISA) | 2015.04.04. – 2015.07.13.

Az albán Kormány és a Világbank között létrejött közigazgatásfejlesztési együttműködést az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2015 nyarán egy négyhónapos technikai segítségnyújtási projekt keretein belül, szervezetfejlesztési tanácsadással segítették. A megállapodás az egyablakos közigazgatási ügyintézési szolgáltatások nyújtásáért felelős albán kormányzati ügynökséggel jött létre, és az ügyfélelégedettségmérésre, valamint a szervezeti teljesítményértékelés rendszereinek kialakítására terjedt ki. A projekt eredményeit az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2015. augusztus 23-án személyesen prezentálták Tiranában a fejlesztésekért felelős államtitkárnak.


E-mail cím: info [kukac] egov [pont] hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes [kukac] egov [pont] hu
Tel.: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.

eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási és postázási cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.
Ügyvezető: Kleinheincz Gábor
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 12870491-2-41
Közösségi adószám: HU12870491