Referenciák

előző

IT tanácsadás és ITIL alapú szolgáltatásmenedzsment

  • IT stratégiák és szolgáltatások igény alapú tervezése
  • architektúra-tervezés
  • szolgáltatás-létesítés
  • tesztelés
  • változásmenedzsment és monitoring
következő
01

Szakmai folyamattámogató keretrendszer IT fejlesztése és a projektben behatárolt funkciók IT fejlesztése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 2020.06.09. – 2021.01.31.

A projekt az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 és az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektekben meghatározott szakmai fejlesztések megvalósulásához szükséges informatikai fejlesztések végrehajtását célozta meg, melyben az eGov Tanácsadó Kft. 2020-ban fővállalkozóként vett részt. A projektben definiált szakmai keretrendszer és egyes elemeinek együttes, összefüggő, működőképes és használható egységének megvalósítása volt az eGov Kft., illetve alvállalkozójának a feladata. A projekt során ellátott főbb feladatok a projekt működésének és a keretrendszer elemeinek, architektúrájának és működésének részletes tervezése; definiált Workflow licencek szállítása; WF folyamatok tervezése, implementálása; WF telepítési, tesztelési, migrációs, bevezetéstámogatási és integrációs feladatok voltak.

02

Online Tartalomszolgáltató Rendszer (OTR) Projekt

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2019.02.25. – 2019.09.08.

Az eGov Tanácsadó Kft. 2019-ben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) együttműködve, az Országos Széchényi Könyvtárnál (OSZK) bevezetésre kerülő Online tartalomszolgáltató rendszer kialakításához kapcsolódóan látott el szakértői feladatokat. A projekt keretében egy online tartalomszolgáltató felület implementációjára került sor az OSZK komplex tartalomkezelő platformjának megvalósítása céljából. Az eGov Tanácsadó Kft. feladata volt a Koncepciós terv, a követelményspecifikáció, a logikai rendszerterv, az implementációs forráskód és terv, a tesztelési, migrációs, valamint oktatási tervek, illetve jegyzőkönyvek elkészítése, továbbá a telepítési és üzemeltetési dokumentáció és a felhasználói kézikönyv kidolgozása.

03

Magyar Államkincstár Egységes Ellátási Rendszer

Magyar Államkincstár | 2018.08.23. – 2018.12.31.

Az eGov Tanácsadó Kft. a Magyar Államkincstártól az "A 21. század családtámogatása és nyugdíja" megnevezésű – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 kódszámú – kiemelt projekt végrehajtásához kapcsolódóan kapott megbízást. Célként az ún. Egységes Ellátási Rendszer (EER) kiépítését határozták meg. 2018 folyamán a Társaság közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez nyújtott szakértői szolgáltatásokat cégünk. Munkája során a folyamatok kialakításának szakmai támogatásáért, az architektúra tervezéséért, a logikai rendszertervek elkészítéséért és egyéb szakértői, illetve igazgatásszervezési feladatok ellátásáért felelt.

04

Kormányzati Adatközpont (KAK) Projekt

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | 2015.08.31. – 2018.06.30.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. felkérésére az eGov Tanácsadó Kft. a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2015-00005. számú kormányzati kiemelt projekthez kapcsolódóan stratégiai tanácsadási és szolgáltatástervezési szolgáltatásokat nyújtott. A megbízás a Kormányzati Adatközpont (KAK) ITIL, ISO:20000 és IBM Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) alapú, szabványos szolgáltatásirányítási megoldásainak, valamint felhő alapú architektúra modelljének kialakítására, továbbá a teljes projekt megtervezésére és a megvalósítás pénzügyi előkészítésére vonatkozott. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén felül a feladat kiterjedt az egyes ellátási és műszaki szolgáltatások dekomponálására, illetőleg egy szolgáltatási relációs adatbázis kialakítására, a projekt során megvalósuló a szolgáltatásműködést támogató ITSM folyamatok tervezésére, szabályzatok kidolgozására, szerepkörök, valamint szervezeti felelősségek definiálására (szervezetfejlesztés).

05

Kormányzati Felhő (KOF) Projekt

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | 2014.07.23. – 2015.02.27.

A 2014 nyarán a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-nél elindított – az EKOP-2.2.1-2012-2012-0001 sz. kiemelt program megvalósításához kapcsolódó – projektben az eGov Tanácsadó Kft. feladata a Kormányzati Felhő 1 (KOF1) projektben elkészült dokumentumok elemzése, a megszületett eredmények és a keletkező hatások elemzése volt. Az együttműködés második részében feladatként szerepelt a felhő alapú IT működési környezet tovább fejlesztéséhez szükséges szakmai koncepció, továbbá egy előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (eMVT) elkészítése is. A javaslatok értelmében a „kormányzati felhő” IaaS Infrastruktúra-szolgáltatást alakított ki a közszféra intézményei számára, amellyel az elavult technológiát és nem megfelelő üzemeltetési biztonságot nyújtó géptermi kapacitásokat a NISZ Zrt. magas színvonalú üzemeltetési környezettel és hatékonyabb működtetést adó géptermekkel váltotta ki.

06

KARÁT rendszerfejlesztés és rendszerbevezetés támogatása

Központi Statisztikai Hivatal, ALBACOMP RI Kft. | 2013.12.01. – 2014.04.30.

Az eGov Tanácsadó Kft. 2014-ben az Albacomp alvállalkozójaként vett részt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, valamint átvett másodlagos adatforrások adatelőkészítését támogató informatikai eszközök fejlesztése" elnevezésű – EKOP-1.A.2 számú – projektjében. A Társaság feladata az adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, támogató informatikai rendszer (KARÁT) fejlesztéséhez kapcsolódott. Magában foglalta az üzleti folyamatfelmérési, folyamatelemzési és monitorozási feladatok elvégzését, továbbá és teszteléstámogatási és oktatási feladatok (oktatási anyagok és felhasználói dokumentációk készítése, oktatások lebonyolítása) teljesítését.


E-mail cím: info [kukac] egov [pont] hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes [kukac] egov [pont] hu
Tel.: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.

eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási és postázási cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.
Ügyvezető: Kleinheincz Gábor
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 12870491-2-41
Közösségi adószám: HU12870491