Referenciák

előző

Fejlesztésmenedzsment

  • fejlesztéstervezés (műszaki, jogi, pénzügyi)
  • forrásszerzés (pályázatírás)
  • projektmenedzsment (PRINCE2), projektiroda szolgáltatás
  • megrendelő oldali fejlesztés támogatás
következő
01

Járási Projektiroda, projektmenedzsment támogatás

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 2015.05.04. – 2015.10.31.

Közigazgatás-fejlesztési szempontból Magyarországon reform jelentőségű mérföldkövet jelentett a járási hivatalok 2013. január 1-jei felállítása az integrált kormányhivatalok részeként. A járási hivatalok intézményesítése, valamint elindulásuknak műszaki és technológiai támogatása érdekében a Kormány több európai uniós finanszírozású kiemelt projektben biztosított forrást. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alárendelt szerveként működő Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) által megvalósított EKOP-1.2.26. sorszámú, „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt. Ehhez kapcsolódóan 2015-ben az eGov Tanácsadó Kft. nyújtott projektirodai, illetve projektmenedzsment szolgáltatásokat. A feladatok magukban foglalták a projektben megvalósuló informatikai fejlesztések generális projektmenedzsment, valamint EU-s támogatás-adminisztrációs támogatását.

02

Magyar Posta - Hibrid Projekt

Magyar Posta Zrt. | 2013.10.03. – 2014.07.31.

Az eGov Tanácsadó Kft. az elmúlt években többször és többféle formában működött együtt a Magyar Posta Zrt. vezetésével a Társaság stratégiai fejlesztési projektjeinek előkészítésében, megvalósításában és minőségbiztosításában. Ezek közül e-ügyintézés-szakmai szempontból mindenképpen kiemelendő az EKOP-1.2.23. azonosítószámú, „Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer” elnevezésű európai uniós projekt. Célkitűzései az akkor hatályos közigazgatási eljárási kódexbe (Ket.) beillesztett ún. hibrid konverziós szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) megtervezésére és megvalósítására irányultak. A 2014-re megvalósult projekt jelentőségét az adja, hogy ettől kezdődően a Magyar Posta Zrt. mind a papír alapú küldemények, mind az elektronikusan fogadott dokumentumok esetében képessé vált a küldemények hiteles elektronikus átalakítására és címzettek részére történő továbbítására. A Hibrid Projektben az eGov Tanácsadó Kft. a tervezési, illetőleg a megvalósítási szakaszban Megrendelő oldali szakértőként vett részt, később pedig projektirodai (projektmenedzsment) szolgáltatások nyújtásában működött közre.

03

e-Útdíj Projektiroda

MultiContact Consulting Kft., ÁAK Zrt., NISZ Zrt. | 2013.03.01. – 2014.01.24.

Magyarországon kifejezetten e-közigazgatási sikertörténetnek számít, hogy a 2013-as év elején - egy eredménytelennek nyilvánított beszállítói tendert követően - az Állami Autópálya Kezelő Zrt. egy szűkre szabott és szigorú határidő mellett önállóan vezette be az Elektronikus Útdíjszedési Rendszert Magyarországon. Az e-Útdíj rendszer már bevezetésének első fél évében is közel 100 Mrd Ft bevételt hozott az államháztartásnak, és technológiai megoldásaiban a szomszédos országokban is követendő mintává vált. Az eGov Tanácsadó Kft. - a MultiContact Consulting Kft. alvállalkozójaként - ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan nyújtott pénzügyi és műszaki szakértői szolgáltatásokat. Továbbá részt vett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium e-Útdíj Projektirodájának műszaki szakértői támogatásában, a Projektirodának címzett fejlesztéskoordinációs feladatok ellátásában, valamint a napi projektmenedzsment feladatok támogatásában.

04

NHP/NTG Projektiroda

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. | 2012.06.01. -

Az eGov Tanácsadó Kft. 2011 nyarától állandó szakmai résztvevője egy nagyszabású állami infrastruktúrafejlesztési kezdeményezésnek (Nemzeti Hálózatfejlesztési Program). A projekt eredményeként a 21. század második évtizedében létrejött a Digitális Állam hálózati infrastruktúraalapja - a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG). A kezdetben Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatnak (EKG) nevezett, a Magyar Telekom Csoporttól bérelt, piaci infrastruktúra szolgáltatást 2011 nyarától fokozatosan váltotta ki az MVM Csoport állami infokommunikációs szolgáltatása. Az NTG műszaki kapacitásait, valamint a hálózatba integrált intézmények számát tekintve napjainkban többszörösen túlszárnyalta a korábbi EKG műszaki megoldásait. Az eGov Tanácsadó Kft. büszke arra, hogy ehhez a fontos állami infrastruktúrafejlesztéshez 2012 óta folyamatosan biztosíthat projektirodai szolgáltatást, illetőleg koordinálhatja, monitorozhatja az NTG-végpontok létesítésének komplex műszaki és projektmenedzsment folyamatait.

05

Svájci Alap Projekt tervezése és menedzselése

Országos Bírósági Hivatal | 2011.08.29. – 2015.03.15.

A Svájci-Magyar Fejlesztési Együttműködési Program keretében a magyar bírósági szervezet 2009-ben nyert támogatást "A bíróságok biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal" történő ellátására (című SH 9/2/2 azonosítószámú projekt). Az eGov Tanácsadó 2011 és 2012 között részt vett a fejlesztés előkészítéséhez szükséges két nyelvű projektdokumentáció kidolgozásában, majd 2013 és 2015 között külső projektmenedzsment szakértőként támogatta a Svájci Alap Projektet. A Svájci Államszövetség budapesti nagykövetének értékelése szerint is az egyik legsikeresebb - közel 1,5 Mrd Ft-os, a Svájci Alapból finanszírozott - fejlesztés keretében a hazai bírósági épületek biztonsági infrastruktúrája korszerűsödött. Fémvizsgáló detektoros kapukkal és csomagvizsgáló berendezésekkel gazdagodott, valamint az informatikai alprojektben sikerült megoldani a bíróságok egyes állami (pl. szabálysértési) nyilvántartásokhoz való csatlakozását az ítélkezési folyamat biztonságának és adattámogatásának javítása érdekében.


E-mail cím: info [kukac] egov [pont] hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes [kukac] egov [pont] hu
Tel.: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.

eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási és postázási cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.
Ügyvezető: Kleinheincz Gábor
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 12870491-2-41
Közösségi adószám: HU12870491