Referenciák

előző

E-ügyintézés és adatmenedzsment

  • rendszerszervezés
  • üzleti adatelemzés, adatútvonal-tervezés
  • folyamatszervezés, folyamatoptimalizálás (BPMN)
  • ügyvitel, front és back office folyamatok digitalizációja, folyamatautomatizálás és robotizáció (RPA)
  • alkalmazáskonszolidáció
  • szervezet- és folyamatszabályozás
  • e-ügyintézéssel kapcsolatos tanácsadás Bővebben
következő
01

Fejlesztéspolitikai feladatokat támogató „Open Government” elektronikus szolgáltatási rendszer megvalósításához, és folyamatautomatizálási feladatokhoz kapcsolódó szakértői támogatás

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. | 2020.05.13. – 2020.10.10.

Az Új Világ Nkft. FAIRPAY projektje a 2014 - 2020-as uniós költségvetési időszak meghatározó IT alaprendszerei közül a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) megújítását tűzte ki célul. Az eGov Tanácsadó Kft. a legújabb mobil technológiákat is integráló, fejlesztéspolitikai célú elektronikus szolgáltatási és e-ügyintézési szolgáltatás rendszer kifejlesztéséhez széles spektrumot lefedő szakértői támogatást biztosított. A tanácsadás keretében javaslatok készültek a projekt adatlap és a költségvetési struktúra egyszerűsítésére, a követeléskezelési feladatok megújítására, valamint pályázók kockázatértékelésére. Megvalósult továbbá az e-ügyintézéssel kapcsolatos lehetőségek feltárása (SZEÜSZ/KEÜSZ bevezetés, dokumentumhitelesítés, kézbesítési vélelem kezelés lehetőségek vizsgálata) és a GINAPP mobilapplikáció promóciós kisfilm elkészítése. A folyamatautomatizálási lehetőségek vizsgálatának keretében RPA érettségi audit lefolytatására került sor. Az audit eredményeit felhasználva a beadási kritériumokhoz kapcsolódóan 2 darab pilot automatizáció készült el, illetve a jogosultsági és tartalmi ellenőrzési szempontokat tartalmazó adatbázisok konszolidálása történt meg.

02

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére e-ügyintézésre specializált szervezetfejlesztési tanácsadás

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság | 2020.02.25. – 2020.03.25.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2020 első negyedévében kötött támogatási szerződésének köszönhetően indította el a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00012 azonosítószámú, az Igazgatóság elektronikus ügyintézési térbe történő integrálását szolgáló projektet. Az eGov Tanácsadó Kft. munkája a teljes körű e-ügyintézés bevezetésének szakmai koordinációjára és megvalósítására terjedt ki. Ennek keretében az e-ügyintézési térbe integrálás támogatására e-ügyintézésre specializált szervezetfejlesztési tanácsadást (folyamatok felmérése és átalakítása, szabályozási és weboldal audit lefolytatása, szabályzatok kialakítása, e-ügyintézés bevezetési stratégia készítése, ügykatalógus létrehozása, IT stratégia felülvizsgálata, e-ügyintézési oktatás) biztosított az Igazgatóság számára, valamint 2 iForm űrlap fejlesztését végezte el.

03

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére e-ügyintézésre specializált szervezetfejlesztési tanácsadás

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | 2019.12.31. – 2020.03.15.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00014 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan elnyert támogatási összeg révén lehetőséget kapott az Igazgatóság elektronikus ügyintézési térbe történő integrálására. Az eGov Tanácsadó Kft. a projekt megvalósításának érdekében e-ügyintézésre specializált szervezetfejlesztési tanácsadást (folyamatok felmérése és átalakítása, szabályozási és weboldal audit lefolytatása, szabályzatok kialakítása, e-ügyintézés bevezetési stratégia készítése, ügykatalógus létrehozása, IT stratégia felülvizsgálata, e-ügyintézési oktatás) biztosított az Igazgatóság számára, valamint 3 iForm űrlap fejlesztését végezte el.

04

Budapest Főváros Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros Polgármesteri Hivatala | 2019.06.11. – 2019.10.31.

Egy korábbi sikeres e-ügyintézési audit projektet követően Budapest Főváros Polgármesteri Hivatala azzal kereste meg az eGov Tanácsadó Kft.-t, hogy e-ügyintézésre specializált külső tanácsadóként működjön közre a Főpolgármesteri Hivatal ügyintézési folyamatainak átalakításában. Sor került egyes e-ügyintézési rendszerszervezési feladatok elvégzésére, az e-ügyintézéssel kapcsolatos belső szabályozás kialakítására, továbbá olyan szervezetfejlesztési feladatok teljesítésére, mint a vezető képzése, illetőleg a teljeskörű elektronikus ügyintézés hivatali bevezetésének külső szakértői támogatása. A projekt keretében javaslat készült a Budapest Portálon elérhető e-ügyintézési lehetőségek bővítésére, közterületfoglalás témában egyes webes űrlapok tartalmának kialakítására, az adórendszer és más szakrendszerek összekapcsolására, valamint egyes folyamatok átalakítására, automatizálására. Az ügyfél legnagyobb megelégedésére megvalósított projekt ugyancsak kiterjedt az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) bevezetésének külső rendszerszervezői támogatására.

05

Fejér Megyei Kormányhivatal IÁSZ-projekt

Fejér Megyei Kormányhivatal | 2018.02.26. – 2018.06.30.

A közigazgatási szervek között megvalósuló elektronikus adatcserék kiszélesedése és az adatvezérelt közigazgatási működésre való áttérés szempontjából fontos előrelépést jelentett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (e-ügyintézési törvény) hatályba lépése. A törvény 2017. június 30-i hatállyal előírta az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára ún. Információátadási Szabályzatok (továbbiakban: IÁSZ) elkészítését. Az IÁSZ leírja az adott szervezet feladatköreit, felsorolja az ott elérhető nyilvántartásokat és egyéb adatkészleteket, továbbá leírja az adatokhoz való hozzáférés eljárási és technikai módját. Egy-egy IÁSZ elkészítése önmagában sem kis feladat, nemhogy a 2011-ben 17 majd 21 területi államigazgatási szerv összevonásával létrejött integrált megyei (fővárosi) kormányhivatalok esetében. Az ez utóbbiak számára kidolgozandó egységes kormányhivatali információátadási szabályzat megalkotására az eGov Tanácsadó Kft. 2018. február 26-án igen szigorú határidőkkel kapott megbízást a Fejér Megyei Kormányhivataltól. A feladat az új európai adatvédelmi szabályozás (GDPR) hatályba lépése miatt fontossá vált kormányhivatali adatmenedzselési szabályozási javaslat elkészítését is magában foglalta.

06

Folyamatfejlesztési és önkiszolgáló BI tanácsadás

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. | 2017.12.22. – 2018.10.02.

A Magyarország pénzforgalmi rendszerében évtizedek óta meghatározó GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. megbízásából az eGov Tanácsadó Kft. 2017. év végén egy szervezetfejlesztési probléma megoldásában vett részt. A Társaság a közösen elindított belső folyamatfejlesztési tanácsadási projektbe a BI Projekt Kft.-t is bevonta alvállalkozóként. Az együttműködés a GIRO Zrt.-n belül definiált fejlesztési projektek erőforrástervezéséhez, valamint a projektekre allokált humán-erőforrások felhasználásának monitorozáshoz nyújtott folyamatoptimalizációs, üzleti adatelemző és adatútvonaltervező segítséget. A projekt keretében a eGov Tanácsadó Kft. projektmenedzsmentért és erőforrástervezésért felelős munkatársai megismerkedtek egy önkiszolgáló üzleti intelligencia alkalmazással (Self-Service Business Intelligence - SSBI), majd ezt követően a külső tanácsadóval közösen kialakítottak egy olyan vezetői információs eszközt (dashboard), amely könnyen áláthatóvá és jól nyomon követhetővé tette a szervezet humánerőforrás felhasználását.

07

MÁV INKA alkalmazáskonszolidációs projekt

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | 2017.01.03. – 2017.06.16.

A 2017 első félévében a MÁV Zrt.-nél megvalósított projekt a Magyar Államvasutak infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftveréhez kapcsolódó IT alkalmazás konszolidációs feladatok előkészítését célozta meg. A tervezési szakaszhoz kapcsolódó - röviden INKA Projektként hivatkozott - fejlesztés a megvalósítási szakasz (INKA 2) elindításához szükséges Műszaki Dokumentáció (valamint a kapcsolódó mellékletek) kidolgozására irányult. A megvalósítás a MÁV Zrt. és a MÁV START Zrt. szakértői csapatával szoros együttműködésben történt. A feladat magában foglalta a problémák, célok és megvalósíthatósági alternatívák definiálását, értékelését, valamint a szükséges akciók meghatározását. Ugyancsak a szerződéses feladatokhoz tartozott a fejlesztésnek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP) történő elszámolhatóságának vizsgálata, valamint az egyes megoldási javaslatok gazdasági értékelésének összehasonlító elemzése.

08

A TÜAP projekthez kapcsolódó igazgatásszervezési feladatok

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 2014.07.23. – 2014.12.31.

Az Országgyűlés 2011 decemberében teljesen új fejezetként iktatta be az elektronikus ügyintézésről szóló jogszabályokat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénybe (Ket.). Ezt követően indult el a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (KEK KH) az EKOP-2.3.8-2012. sorszámú "Teljeskörű ügyfélazonosítás" projekt (TÜAP). Megkezdődött a legfontosabb szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) kialakítása, illetőleg az ezek bevezetéséhez kapcsolódó állami informatikai és infrastruktúrafejlesztések előkészítése. E fontos e-közigazgatás-fejlesztési feladathoz kapcsolódóan az eGov Tanácsadó Kft. 2014 második félévében igazgatásszervezési, rendszerszervezési, valamint szervezetfejlesztési feladatokat látott el a Belügyminisztérium által felügyelt KEK KH-nál. A projekt keretében végzett folyamattervezési és rendszerszervezési feladatok - többek között - az Összerendelési nyilvántartás (ÖNY), a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY), a Központi azonosítási ügynök (KAÜ), valamint a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA) SZEÜSZ-öket érintették.


E-mail cím: info [kukac] egov [pont] hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes [kukac] egov [pont] hu
Tel.: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.

Az eGov Kft. egy magáncég, az elektronikus kormányzati rendszer működésével kapcsolatos problémáikkal kérjük, hogy az illetékes közigazgatási szervezetek szakembereit keressék.

eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási és postázási cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., Félemelet 1.
Ügyvezető: Kleinheincz Gábor
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 12870491-2-41
Közösségi adószám: HU12870491